หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ตามรายชื่อที่ยังไม่กรอกข้อมูลเพื่อขอใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ให้กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พ.ค.65
โดย : admin
อ่าน : 306
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

แจ้งนักเรียนชั้น ม.4 ตามรายชื่อที่ยังไม่กรอกข้อมูลเพื่อขอใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ให้กรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่  16 พ.ค.65

รายละเอียด