ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาพ นากาศ
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาแนะแนว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติการสอนวิชาแนะแนว