ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติกร เขียวสมบัติ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :