ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเกศฎาภรณ์ นุใหม่
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :