ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรนัน สุขใจ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาศิลปะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :