ชื่อ - นามสกุล :นายรัตภูมิ ภูมิอรัญ
ตำแหน่ง :นศ.ฝึกประสบการณ์
หน้าที่หลัก :ฝึกสอนชั้น ม.3
ที่อยู่ :
Telephone :0612732134
Email :poomz55160@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :