ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิลวดี ไชยวงค์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม :