ชื่อ - นามสกุล :จ่าสิบตรีธีระ เทพจินดา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาแนะแนว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :